Disability Arts Cymru seeks Director

Closing Date: 29 November 2018

Disability Arts Cymru

Location: Cardiff

Remuneration: £36,000 per annum (£30,857 pro rata)

Description

Disability Arts Cymru
FacebookTwitter

Disability Arts Cymru
Director

Salary – £36,000 per annum (£30,857 pro rata)
30 Hours per week (Head office in Cardiff)

Disability Arts Cymru seeks a Director to further develop and implement a comprehensive, and dynamic, artistic strategy for disability arts across Wales.

We believe in…. Opening up access and opportunity, celebrating diversity, nurturing embryonic and established high-calibre disabled practitioners, and inspiring change throughout Wales.
Our vision is a simple one: to make the arts in Wales creative and diverse in equal measure, with disabled and D/deaf people at the very core.

Closing Date for applications 12 noon November 29th 2018
Interviews – 10th December 2018
To apply please visit our website.
or call 029 20 397 341 or email recruitment@richard-newton.co.uk
—————————————————————————————
Cyfarwyddwr/wraig
Celfyddydau Anabledd Cymru

Cyflog – £36,000 y flwyddyn (£30,857 pro rata)
30 awr yr wythnos (Prif Swyddfa yng Nghaerdydd)

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn chwilio am Gyfarwyddwr/wraig i ddatblygu a gweithredu strategaeth artistig rymus a chynhwysfawr ar gyfer celfyddydau anabledd ar draws Cymru.

Rydym yn credu mewn … agor mynediad a chyfleoedd, dathlu amrywiaeth, meithrin egin-ymarferwyr ac ymarferwyr anabl o safon uchel sydd wedi hen ennill eu plwyf, ac ysbrydoli newid trwy Gymru gyfan.
Mae ein gweledigaeth yn un syml: i wneud y celfyddydau yng Nghymru’n gwbl greadigol ac amrywiol, gyda Phobl Anabl a Phobl F/fyddar wrth galon y gwaith yma.

Dyddiad Cau ar gyfer derbyn ceisiadau Hanner Dydd, Tachwedd 29ain
Cyfweliadau – 10fed Rhagfyr 2018

I wneud cais, ewch i’n gwefan.
neu galwch 029 20 397 341 neu e-bostiwch recruitment@richard-newton.co.uk